# پول

يك مورد جزئي كوچك، هر چه هم كه بي آزار برسد، مي تواند همه چيز را نابود كند.

می گويند آحاب بعد از آرام كردن شهر، بيرون راندن تبهكاران سرسخت و مدرن كردن كشاورزی و بازرگانی در ويسكوز، ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 5 بازدید