سه چیزمهم

سه چیز را با احتیاط بردار:
قدم، قلم، قسم !

سه چیز را پاک نگه دار :
جسم ، لباس، خیال

از سه چیز کار بگیر:
عقل، همت، صبر!

از سه چیز خود را دور نگه دار:
افسوس، فریاد، نفرین!

سه چیز را آلوده نکن:
قلب، زبان چشم!

اما سه چیز را هیچگاه فراموش نکن:
خدا، مرگ و دوست !

/ 4 نظر / 16 بازدید
محمد جواد

واقعا عالی بود در پناه حق باشید

ريحانه

در بين موارد گفته شده به نظر مياد مورد اول بيشتر كارايي داشته باشه

همۀ آن چیزی که دراین روزهاسخت احتیاج داشتم. هیچگاه ازدریافت ایمیل های این گروه پشیمان نشدم. متشکرم

همۀ آن چیزی که دراین روزهاسخت احتیاج داشتم. متشکرم