پست های ارسال شده در خرداد سال 1393

نکات آموزنده

زیباترین شعار:صلوات بر محمد آله محمد. زیباترین شروع:بسم الله الرحمن الرحیم. زیباترین سلسله:انبیا. زیباترین دین:اسلام. زیباترین بانگ: تکبیر. زیباترین خانه: کعبه. زیباترین پارسا: حضرت علی(ع) زیباترین استاد: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید