سی ثانیه پای صحبت آقای برایان دایسون (مدیراجرائی اسبق شرکت کوکاکولا)

هیچوقت از ریسک کردن نهراسیم چرا که به ما این فرصت  را خواهد داد تا شجاعت را یاد بگیریم.
فرض کنید  زندگی همچون یک بازی است.
قاعده این بازی چنین است که بایستی پنج توپ را در آن واحد در هوا نگهدارید و مانع افتادنشان بر زمین شوید. جنس یکی از آن توپها از لاستیک بوده و باقی آنها  شیشه‌ای هستند.
پر واضح است که در صورت افتادن توپ پلاستیکی بر روی زمین، دوباره نوسان کرده و بالا خواهد آمد، اما آن چهار توپ دیگر به محض برخورد، کاملا شکسته و خرد میشوند.
او در ادامه می گوید: آن چهار توپ شیشه ای عبارتند از خانواده، سلامتی، دوستان و روح خودتان و توپ لاستیکی همان کارتان است.

/ 2 نظر / 14 بازدید
بیتا

و چه واقعیت های زیبایی... چیزهایی که اگر از دست بروند دیگر بازگشتی ندارند

نعیمه

تمام حرف شما صحیح [شرمنده] ولی فکر نمی کنید این حرف ها همان یک از قران است که به صد نحو تکرار شده اما باز کو گوش شنوا؟